ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

מקרה בוחן

מאגר תת קרקעי מתחת למעונות סטודנטים במבנה HIT חולון

מזמין: עיריית חולון. ייעוץ ותכנון: גילי לוין-הידרוסייקל בע"מ, נש מהנדסים בע"מ.

רקע

תכנית להקמת מאגר נגר עירוני תת קרקעי בחולון. המאגר ממוקם מתחת לבניין מעונות הסטודנטים ברחוב פיכמן שבמרכז העיר (איור 1), בשטח קמפוס המכון הטכנולוגי חולון (HIT).

הפרויקט תוכנן בהתאם להנחיות תכנית האב לניקוז ותיעול- חולון. תכנית האב שמה לה למטרה להביא להתייעלות ניהול הנגר הן מבחינת הסכנות הצפויות לנפש ולרכוש והן מבחינת ההתיחסות לנגר כאל משאב. התכנית מציעה להטמיע את ניהול הנגר ככלי תכנוני, וכנושא שיש להתייחס אליו בתחילת שלב התכנון כשעוד ניתן לייצר פתרונות סביבתיים, ולא בשלב בו מתחילות בעיות ניקוז כשהשטח כבר בנוי. במסגרת הכנת התוכנית מופו 54 שקעים טופוגרפים אבסולוטיים במרחב העירוני. מתחם מעונות הסטונדטים של HIT ממוקם באחד מהשקעים הללו. שקעים אלו מועדים להצפות: כמצופה, מרבית ההצפות בחולון בשנים האחרונות התרחשו באזורי השקעים האבסולוטיים. תופעת ההצפות העירוניות בחולון הולכת וגוברת בעשורים האחרונים, כתוצאה מהעלייה בשטח הבנוי ומתדירות ארועי הגשם הקיצוניים.

בשטח השקע האבסולוטי שבו היה אמור לקום פרויקט המעונות של HIT, תוכנן במנהל התשתיות של עיריית חולון מאגר איגום זמני, שתפקידו לתת פתרון מיידי להצפות באזור השקע. עלות המאגר הוערכה באופן ראשוני בכ-5,000,000 ש"ח. מאחר ועיריית חולון מחייבת הכנת תכנית עיצוב לפני מתן היתר בניה בפרויקטים ציבוריים, תכנית מעונות הסטודנטים של HIT הגיעה לשולחן העירייה בשלב מוקדם. בעירייה חשבו לשלב בין שתי התכניות (בניית מבנה המעונות והקמת מאגר הנגר). שילוב זה התאפשר מאחר והפרויקט הינו ציבורי על מגרש ציבורי בחלקו. העירייה הצליחה לרתום את הנהלת HIT ואת הקבלן המבצע של בניית המעונות לפרויקט. נבחנו מספר חלופות לאופן בו מי הנגר יאגרו, יושהו ויוחדרו למי התהום. לבסוף נבחרה החלופה של בניית מאגר נגר תת קרקעי מתחת למבנה המעונות, בסמיכות למרתפי החניה. התקציב שיועד לממן את המאגר הזמני הופנה לטובת הקמת המאגר מתחת למבנה המעונות, שהינו פתרון קבע, בעל נראות טובה יותר, ושליטה ובקרה גבוהות יותר על הנגר. הפרויקט בוצע על ידי חברת שיכון ובינוי-סולל בונה, שהקימה את מבנה מעונות הסטודנטים. המאגר מוגדר כמאגר מים עירוני, על אף שהוא נמצא בשטח המכללה. בין עיריית חולון למכללת HIT נחתם חוזה המסדיר את אופן התפעול של המאגר.

מעבר למתן מענה לנגר העירוני המגיע מהסביבה, תכנית מבנה מעונות הסטודנטים נדרשה לייצר ניהול נגר מלא (100%) בשטח המגרש, מאחר והפרויקט ממוקם באזור שקע אבסולוטי. על פי תכנית האב, יש לתכן את ניהול הנגר בפרויקט לאירוע גשם בהסתברות של 2% (זמן חזרה של 1 ל-50 שנים). על פי נתוני התחנה המטאורולוגית הרלוונטית הקרובה (תחנת השירות המטאורולוגי בבית דגן), סופת התכן שיש לתכנן עבורה היא בעובי גשם של 127.2 מ"מ/שעה למשך 10 דקות, 21.2 מ"מ גשם לשעה, ו150 מ"מ גשם יממתי. שטח הפרויקט הוא 14,100 מ"ר. מקדם הנגר הכולל שחושב למגרש הוא 0.46. על כן, יעד הנגר היממתי הוא  961 מ"ק. פירוט נוסף במסמך ניהול נגר עילי.

המסלע עליו מוקם הפרויקט הינו חלק מאקוויפר החוף: אקוויפר רדוד מגיל פלייסטוקן, המורכב בעיקר מחול וכורכר, עם אופקי טיט וחרסית. המוליכות ההידראולית של שכבת החול והכורכר היא כ-5.1 מ' ליום, והעומד ההידראולי הוא 16 מ'. על פי תמ"א 34 לא קיימת מגבלה סביבתית/הידרולוגית להחדרת מי נגר בתחומי המגרש. המגרש נמצא מחוץ לרדיוס מגן של קידוחי מי שתיה פעילים.

איור 1: אזור הפרויקט, מרכז חולון

כלים לניהול נגר בתכנית

הכלים בשטח הפרויקט כוללים בורות חלחול, שאחראים יחד לניהול 100% מהנגר המתקבל בשטח המגרש (טבלה 1), ומאגר נגר עירוני, הקולט מים ממערכת הניקוז העירונית.

טבלה 1: ניהול הנגר בשטח הפרויקט על פי התסברות של 2% בנפח גשם יממתי של 150 מ"מ, לאחר הטמעת פתרונות

בורות חלחול

במגרש מתוכננים 10 בורות חלחול (איור 2), 5 מתוכם במאגר עצמו, והיתר מפוזרים במגרש. הבורות מוקמו במרחק של לפחות 5 מ' זה מזה, ו-3 מ' מביסוס המבנה. הבורות בנויים מצינורות פוליאתילן בקוטר 60 ש"מ לעומק של 16 מ'. עד לעומק 10 מ' הצינור הינו עיוור. מתחת לעומק זה הצינור הינו מחורר, במטרה לאפשר חלחול מים. הבורות מחוברים בצנרת עודפים לצנרת הניקוז העירונית. מעל הצינורות יבנו תאי ניקוז והשהיה בנפח של כ-4 מ"ק. נפח הנגר היממתי המנוהל שיחלחל מבורות החלחול הוא 633 מ"ק.

איור 2 חתך צד- בור חלחול עם מיכל השהייה (מקור: פרויקט מעונות המכון הטכנולוגי חולון- חוות דעת הידרולוגית לניהול מי נגר עילי)

מאגר מי-נגר עירוני

המאגר ממוקם בקומות החניה (-1,-2)  של מבנה מעונות הסטודנטים (איור 3, תמונה 1). נפח המאגר: כ4,000 מ"ק. המאגר מיועד לקלוט מי נגר עודפים המגיעים ממערכת הניקוז העירונית (קישור 3). ההזנה של המאגר היא דרך קו תיעול בקוטר 80 ס"מ העובר לאורך רחוב הופיין, שתוכנן לעמוד בארועי גשם בעלי זמן חזרה של 1:10 שנים. כאשר מפלס המים בקו התיעול עולה מעבר לכושר ההובלה שלו המים מנותבים למאגר, באמצעות קו תיעול יעודי בקוטר 60 ס"מ היוצא משוחת ניקוז בקו הקיים. במידה והמאגר מתמלא מעבר לכושר האגירה שלו, המשאבות במאגר סונקות את מי הנגר העודפים למערכת הניקוז העירונית ברחוב פיכמן, כאשר בסופו של דבר הם מיועדים לעבור שוב בקו התיעול ברחוב הופיין ולחזור למאגר. מסלול זה מאפשר השהיה מקומית של מי הנגר במערכת הניקוז העירונית במצב בו המאגר מלא.  במאגר 5 בורות חלחול, המאפשרים החדרה של הנגר המגיע למאגר. קצב החלחול הכולל המוערך מהמאגר: כ-487-973 מ"ק ביממה.

תמונה 1. מאגר הנגר העירוני מתחת לבניין המעונות (צילום: גילי לוין, חברת הידרוסייקל בע"מ)

איור 3 חתך צד של מבנה המעונות ומאגר הנגר העירוני (מקור: תכנית אב לניקוז ותיעול חולון)

עלויות ותחזוקה

לאחר הכנת תכנית עבודה, עלות הקמת המאגר הוערכה בכ4,300,00 ש"ח. עלות זו כוללת קונסטרוקציה, רצפות, תקרות, חדר משאבות, מתקני חשמל, מתקני אינסטלציה, קו ניקוז למילוי המאגר, איטום, וכן את בורות החלחול. המאגר נבנה על ידי חברת "סולל בונה" (החברה שבונה את בניין מעונות הסטודנטים). בין העירייה לחברת "סולל בונה" נחתם הסכם לפיו החברה תהיה האחראית בפועל לתפעול ואחזקת המאגר במשך 25 השנים הקרובות, תחת מימון מלא ופיקוח של עיריית חולון. הסכם שכזה מבטיח את תפקוד המאגר לתקופה זו.

פעולות התחזוקה הנדרשות לכלל מערכות ניהול הנגר בפרויקט:

  • ריקון מיכל השיקוע והחלפת הבד הגיאוטגני של הצינור שבתוכו, מדי שנה טרם תחילת עונת המשקעים.
  • שטיפת הקידוח בבור החלחול בלחץ גבוה בתמיסת מים וקלגון, אחת לחמש שנים. בתום השטיפה יש לשאוב את תחתית הקידוח באמצעות משאבה טבולה או ביובית, ולבצע מבחן החדרה.
  • אחזקה שוופת של מערכות החשמל, האינסטלציה, והשאיבה במאגר.
  • נקיון המאגר.

עלות האחזקה השנתית של המאגר מוערכת בכ- 87,000 ש"ח בשנה. עלות זאת ממומנת במלואה על ידי עיריית חולון. עלות זו כוללת את אחזקת בורות החלחול בשטח המאגר (6,000 ש"ח), אחזקת מערכות החשמל (25,500 ש"ח), אחזקת מערכות האינסטלציה (32,200 ש"ח), ונקיון וביקורת המתקן (24,000 ש"ח).

בניית מבנה המעונות נמשכת בימים אלו. בניית המרתף הושלמה, והמאגר שהוקם בו מעורר הרבה עניין ציבורי. עם התקדמות הפרויקט עלה קושי בחיבור המאגר למערכת הביוב העירונית, עקב סמיכות לקו הרכבת הקלה המוקם ברחוב פיכמן, וקווי חשמל קבורים ברחוב הופיין. העירייה פועלת על מנת להתגבר על הבירוקרטיה המעכבת את השלמת העבודות, מול חברת נת"ע וחברת החשמל.

 

קישורים

תכנית אב לניקוז ותיעול חולון (2/2021)

מסמך ניהול נגר עילי 2020

תכנית המאגר

דילוג לתוכן