ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

הולכת נגר

האמצעי העיקרי להולכת נגר כיום הינו התיעול הקלאסי באמצעות צנרת, מובלים ותעלות. עם זאת, ניתן להוליך מי נגר במגוון אמצעים, באופן המאפשר פיזור מיטבי שלהם באתר, עד להגעתם לאמצעי ניהול נגר אחרים – אזורי איגום/ השהייה/ חלחול/ החדרה/ טיוב איכות הנגר או להובלתו למערכת התיעול.

התפישה המקיימת של ניהול נגר, מתעדפת פתרונות נופיים, המשתלבים באופן רגיש ומושכל בסביבה ובמערכות האקולוגיות, ומקטינים את נפחי הנגר וספיקות השיא. בנוסף, לפתרונות הנופיים, יתרונות בהיבטי הסביבה, הכלכלה והחברה, והם מהווים ניצול מיטבי של הקרקע, שהינה משאב במחסור בישראל.

דילוג לתוכן