ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

הולכת נגר

טרסות

הסבר כללי

טֶרָסָה היא ׳מדרגה חקלאית׳, המשמשת אמצעי לוויסות זרימה ולחלחול נגר, ומקורה בשיטות חקלאות מסורתיות. הטרסות ממוקמות באזורים תלולים / משופעים, ובנויות כקירות תמך נמוכים, הממוקמים בשיפוע נגדי לכיוון זרימת המים. מיקום ומבנה הטרסה מאפשר את צמצום והאטת זרימת הנגר, מונע סחף קרקע, ומאפשר חלחול, כתלות בסוג הקרקע. ניתן לשלב בבסיס הטרסה גם קידוחי החדרה, וכן, ישנה עדיפות לבנות את הטרסה מאבן מקומית. בתכנון והטמעת טרסות בשטחים פתוחים, ייבחנו יתרונות ניהול הנגר אל מול הפגיעה הפוטנציאלית היחסיות בהתערבות בשטח הטבעי.

 

טרסות בסמוך למעלה אדומים – קק"ל

הולכת נגר באמצעות טרסות

 

דילוג לתוכן