ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

הולכת נגר

תעלת חלחול

הסבר כללי

ערוץ זרימה מגונן ומתון, קיים או מתוכנן, שתפקידו להשהות ולחלחל נגר, תוך כדי הובלתו לאזור איגום, חלחול החדרה של נגר או למוצא ניקוז. התעלות יכולות להיות מכוסות בדשא או עשבייה גבוהה, שיכולים גם לחפות על עומק התעלה.

שילוב בתכנית

ניתן לתכנן את התעלה כחלק משטח ציבורי רחב יותר, שישמש גם כפשט הצפה בעת אירועי קיצון. התעלה יכולה להשתלב בצדי דרכים כשטח ירוק לגינון ונוי. שילוב התעלה יעשה בהתאם לטופוגרפיה של השטח, וביחס לצירי הניקוז ולסוג הקרקע ויכולת החלחול שלה, (אף שניתן להחליף קרקע). ניתן לשלב את התעלה בשטחים ציבוריים שיכולים להכיל רצועות לינאריות כגון: צדי כבישים ודרכים, מגרשי חנייה ופארקים. במקרים מסוימים התעלה יכולה להחליף תיעול תת קרקעי. ככל שהתכנית או ההיתר כוללים תוואי ורצועת דרך תכנונית, ישנה עדיפות למקם אותם בסמיכות ולאורך צירי הניקוז הטבעיים. בשנה הראשונה להקמת התעלה, טרם התבססות השורשים, יש חשש לסחף קרקע בתעלה. לכן כדאי להקים את תעלות החלחול באביב, לשזרע ולהשקותן בקיץ הראשון.

יתרונות

  • מווסת את זרימת הנגר, משמש לחלחול והעשרת מי תהום ומונע סחף קרקע.
  • הנגר מהווה השקיה טבעית לצמחייה בתעלת החלחול, ובכך תומך בהתפתחותה.
  • חיזוק בתי הגידול בשטח העירוני תורמים לאיכות האוויר והקרקע ומעודד יצירת בתי גידול טבעיים. מאחר שמדובר באמצעי נופי רך, ניתן להטמיע את תעלות החלחול במרחבים בנויים הסובלים מהצפות, בהתאם לתנאי ומאפייני השטח, ובשיתוף אנשי מקצוע מתחום הניקוז והקרקע.

חסרונות

מאחר שמדובר באמצעי הכולל חלחול טבעי לקרקע, באזורים בהם ישנה קרקע מתנפחת, קיים חשש לפגיעה ביציבות בינוי ותשתיות סמוכים לתעלה. נדרש ניקוי עונתי או לאחר אירוע גשם שהביא עמו סחף וזיהום.

 

הולכת נגר באמצעות תעלת חלחול

תעלת חלחול מנקזת חניה עם סכרונים

 

דילוג לתוכן