ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

הולכת נגר

לימנים

הסבר כללי

לימן היא מערכת טבעית ללכידת מי שיטפונות, המשמש לאיגום מי גשם באזורים נוצר על ידי סוללת עפר מלאכותית / בולדרים / גביונים, הנבנים באפיק נחל אכזב. מדובר בסוללת עפר בצורת האות "ח" שבסיסה משוקע, ומפתח הסוללה פונה אל מעלה אפיק הנחל. בעת זרימה בנחל, הסוללה מאטה את הזרימה הנגדית, עוצרת סחף, וכן מאפשרת איגום נגר להשקיית עצים, לפי גובה הסוללה ועומק הגומחה בבסיסה. הלימן נבנה מאדמה מקומית, ועבודת התחזוקה העיקרית שלו היא פינוי הסחף, שיכול להיעשות אחת לחורף או למספר חורפים.

השילוב בין מיקום הלימן בערוץ הזרימה לקרקע האטומה, יוצר את התנאים המיטביים לתפקודו. בתכנון הלימן, יש לבחון גם את משכי הזמן הפוטנציאליים לאגירת הנגר, על מנת שלא ייווצרו 'מלכודות אקולוגיות' מקומיות, דוגמת משך זמן ארוך דיו על מנת למשוך דו חיים להטיל ביצים וגם להשלים גלגול חיים. שימוש בלימן מתאים בפרט בנחלי אכזב ובשטחים פתוחים נרחבים, עם זאת ניתן ליישום בכל חלקי הארץ, בקני מידה מגוונים.

לימן בנגב. צילום: קק"ל

דילוג לתוכן