ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

הולכת נגר

עיצוב טופוגרפיה ושיפועים

הסבר כללי

בתהליך התכנון, ובתכנון הנגר בפרט, העדיפות היא להתבסס על תנאי הטופוגרפיה הקיימים של הקרקע, עם התערבות מינימלית, ככל הניתן. תכנון נופי מבוסס טופוגרפיה (הפרשי הגובה בין נקודות שונות בשטח),  נותן דגש על מיקום השטחים הפתוחים במטרה לייצר שיפועי ניקוז עילי, שיובילו את הנגר למקומות הנמוכים, ויהוו בסיס משלים להטמעת אמצעי ניהול נגר נוספים.

שילוב בתכנית

בעיצוב הטופוגרפיה של שטח התכנית, השטחים הנמוכים, ימוקמו באזורי הקרקע המתאימים לחלחול והחדרה. שבילים ומעברים יפותחו במפלס גבוה ממפלס הגינון, עם הסדרת שיפועי ניקוז לגינון. הפרשי הגבהים יתוכננו בשיפוע מינימאלי של 2% (2 ס"מ למטר אורך), ככל הניתן, הנדרש להבטחת ניקוז תקין. בנוסף, תשולב צמחייה בשטח, במטרה לאחוז  את האדמה ולמנוע סחף קרקע.

יתרונות

  • עיצוב טופוגרפיה הינו כלי תכנוני נופי שיכול להשתלב בכל תכנית, ושימוש מיטבי בו, יאפשר ניהול נגר יעיל בתכנית, בעלויות נמוכות.
  • תכנון הטופוגרפיה בתחילת הליך התכנון ובאופן שמתייחס לערוצי הזרימה הטבעיים, תורם לניהול נגר יעיל, מונע סחף קרקע, ומצמצם עלויות של עבודות עפר, מערכות הנדסיות, תחזוקה לאורך זמן וצורך בקירות תמך.

חסרונות

  • תכנון ערוצי זרימה חדשים, השונים מתוואי ערוצי הזרימה הטבעיים, במהלך הזמן, עלולים ליצור התחתרות של זרימת המים בקרקע, שמנסים לשוב ולזרום בנתיב המקורי.
  • כיום כלי זה נתפס כאמצעי נופי, שאיננו אמצעי ניהול מי נגר, ועל כן, לעיתים אינו נכלל בחישוב הכולל של פתרונות מי נגר, ותתכן כפילות עם תכנון מערכות הנדסיות, שמוסיפות עלויות תכנון, הקמה ותחזוקה.
  • בכל הנוגע לשילוב אמצעי ניהול נגר בשטחים הפתוחים, בצד תועלות ניהול הנגר יש לבחון גם את ההשלכות והנזק הצפוי לסביבה הטבעית, ולמזער, נזקים עתידים.

יצירת נקודות נמוכות מגוננות לאיסוף

הכוונת מי הנגר באמצעות עיצוב טופוגרפיה לאיזורים הנמוכים

הכוונת מי הנגר באמצעות עיצוב טופוגרפיה

הכוונת מי הנגר באמצעות עיצוב טופוגרפיה

במקרה בוחן תמ"ל 1001 תל השומר מרכז בא לידי ביטוי עיצוב טופוגרפיה ושיפועים בצורה מצוינת שניתן ללמוד ממנה

 

דילוג לתוכן