ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

הולכת נגר

מתקן שיכוך אנרגיה

הסבר כללי

בריכה או חפיר מלאים באבנים בגדלים שונים, המשמשים לוויסות זרימה, לאיגום ולהשהיית נגר. עוצמת הזרימה של המים נשברת במצע האבנים, ולאחר מכן, המים ממלאים את החללים בין האבנים, וכך לבריכה תפקיד משמעותי בריסון וויסות הנגר.

שילוב בתכנית

  • ניתן למקם במקומות בהם יש התמודדות עם יציאת נגר בעוצמות גבוהות, לדוגמא, בממשקים בין מוצא ניקוז עירוני לשטח הפתוח (כדוגמת נחל, יער).
  • הבריכה יכולה לשמש בקני מידה שונים, גם כאמצעי לשיכוך זרימה, איגום והשהייה, בתוך שצ"פים עירוניים.

יתרונות

  • ניתן לייצר חפירה עמוקה מבלי להידרש להיבטי הבטיחות הנלווים לבריכה במרחב הציבורי, מאחר והחפירה מלאה באבנים.
  • מאפשר שימוש בחומרים מקומיים והשתלבות בסביבה.

שילוב בריכות ותעלות שיכוך בשטחים פתוחים ביער ירושלים. צילום: רחלי קולסקי

 

דילוג לתוכן