ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

הולכת נגר

אי תנועה מנקז

הסבר כללי

ברחובות רחבים, בהם משולב אי תנועה מרכזי, ניתן להפנות את שיפוע המסעות למרכז הדרך, כך שאי התנועה יקלוט את מי הנגר. אי התנועה יתוכנן כ׳תעלת חלחול׳ יאסוף, יוביל, ישהה ויתרום לחלחול מי הנגר, ובכך יפחית את ספיקות הנגר. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בשכבות תן לשלב פתרונות מקובלים למניעת זרימת מים אופקית, כמקובל בתכנון רחובות (ערוגות ופתחי נטיעה).

 

הולכת נגר באמצעות אי תנועה מנקז

תעלת חלחול לפני שתילת צמחיה, רחוב הגלעד בפרדס חנה. תכנון הידרולוגי וצילום: אורי מורן

 

דילוג לתוכן