ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

השהייה ואיגום

בריכות חורף (Vernal Pond)

הסבר כללי

בריכת חורף היא גוף מים עונתי, הניזון בעיקר ממי נגר, אך לעיתים גם ממי תהום רדודים. בריכות החורף עונתיות, ובקיץ מתייבשות כחלק ממחזור טבעי. בריכת החורף אוגרת את המים למשך זמן רב, מה שהופך אותה לחלק ניכר ממשאבי הנוף והטבע העירונים, ומאפשר לה לשמש בית גידול למיני צומח וחי ייחודיים במשך מרבית השנה.

שילוב בתכנית

ניתן למקם בריכת חורף בשקעי קרקע, בהם יכולים להיקוות מי נגר. רצוי לאתרה במקום בו הנגר נקווה באופן טבעי. פרק הזמן הדרוש לדו-חיים בבריכה להשלים את גלגול החיים הוא כ-4 חודשים ולכן יש להשהות את המים לפחות לתקופה. ניתן להאריך את משך האיגום בבריכה, על ידי העמקת הבריכה וריבודה בקרקע חרסיתית שאינה מחלחלת לצמצום איבוד המים. עם זאת יש להקפיד על ייבוש מוחלט של הבריכה עד לסוף הקיץ על מנת לשמור על הדינמיקה של בית הגידול.

שטח הבריכה יהיה לפחות חצי דונם, ויאסוף מי נגר מסביבתו. ניתן להוביל מים בתעלות ניקוז אל הבריכה, וכן יש לדאוג לאפשרות גלישה של עודפי מים (over flow).

ככל שצורת הבריכה מפותלת יותר ומעוצבת בעומקים משתנים, נוצרים תנאי גידול מגוונים יותר, שיכולים להתאים למינים שונים.

בריכות חורף יכולות לשמש כמוקדי פעילות פנאי בחיק הטבע וכאתרי טבע עירוני. ישנה חשיבות ליצירת מקבצים של בריכות חורף במרחק של עד כמה קילומטרים זו מזו, לצורך שמירה על חוסן בתי הגידול. באמצעי איגום הכוללים מים 'עומדים', עולה לעיתים חשש מפני הופעת יתושים, שלא בצדק. הרי מדובר בהשהיה זמנית של  נגר, לכל היותר, למספר שעות בלבד, בעת אירועי גשם בחורף או בעונות המעבר, ואילו התרבות של יתושים מתקיימת  בקיץ, ולכן אינה סבירה. בבריכות חורף, המצב שונה, כיוון שהמים יכולים ׳לעמוד׳ למשך מספר חודשים, אך מכיוון שמדובר במערכת אקולוגית חיה, הצמחייה ובעלי החיים מאזנים את המערכת, ולכן לא צפויה היווצרות יתושים.

יתרונות

  • טיוב איכות המים, קיבוע פחמן מהאוויר ומיתון השפעות אקלים.
  • הבריכה תומכת, מעודדת ומעשירה את המגוון הביולוגי, לרבות מיני בעלי חיים וצמחים נדירים.
  • יצירת בתי גידול לחים תומכת במגוון ביולוגי ומשמרת את ערכי טבע של צמחייה, בע"ח או בתי גידול מקומיים וייחודים לסביבתם.
  • יתרון נוסף הינו יצירת פארקים התורמים לרווחה ולבריאות הציבור.
  • מגע ישיר ובלתי אמצעי עם הטבע מביא עמו תועלות חברתיות, בריאותיות וחינוכיות.

חסרונות

  • מאחר שמדובר בבריכה פתוחה בשטח ציבורי, יש לפעול לפי תקני בטיחות.
  • בשל הרגישות האקולוגית נדרשת איכות מים גבוהה ללא סכנה של גלישות ביוב וזיהומים אחרים.

השהייה ואיגום באמצעות בריכת חורף

 בריכת החורף לב שרון. תכנון וצילום: ליאב שלם

קישור למקרה בוחן פארק הרצליה

דילוג לתוכן