ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

השהייה ואיגום

גג ירוק

הסבר כללי

גג ירוק עשוי שכבת צמחיה שנמצאת מעל מערכת ניקוז, ויכול להיות אינטנסיבי או אקסטנסיבי, תלוי בעומק שכבת הגידול, מערכות ההשקייה וסוג הצמחייה. הגג הירוק מהווה ביוספרה המזמינה אליה ציפורים, פרפרים ובעלי חיים אחרים. הוא מסייע בשימור תחושת הטבע בעיר בהעשרת המגוון הביולוגי, מקבע פחמן ומסנן רעלים.

גג ירוק אקסטנסיבי –  נקרא גם 'גג חי' או 'גג חום', והוא מדמה מצב קרקע וצמחיה מקומיים טבעיים, ויתרונותיו בהשקעה ובתחזוקה המינימליים.

גג ירוק אינטנסיבי –  כולל צמחייה,  ומערכת השקייה. יתרונותיו בחופש ובגיוון הצמחייה לאורך כל השנה, וחסרונותיו, בהשקעה הגדולה יותר, הנגזרת מהאיטום, מהתחזוקה ומעלויות ההשקיה, בנוסף, לא ניתן להחדיר את הנגר היוצא ממנו ישירות לתווך הרווי בשל חשש לזיהום בנוטריאנטים. עומק שכבת הגידול המומלץ נגזר מסוג הצמחייה המתוכנן ונע בין 20 ס"מ (צמחי כיסוי) עד כ-80 ס"מ (עבור עצים).

צמחיית הגג מסננת רעלים ומזהמים מהאוויר וממי הגשם.

ניתן לשלב בין גג כחול לגג ירוק באופן אנכי, בהנחת מצעי הספיגה מתחת לאדמה, או באופן אופקי, בחלוקת שטח הגג לשטח כחול וירוק.

 גג ירוק בשילוב תאים פוטו-וולטאים, בנין חברת Bauder, לונדון, אנגליה

 השהיית מי נגר באמצעות גג ירוק

השהיית מי נגר באמצעות מערכת מודולרית לגג ירוק

דילוג לתוכן