ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

השהייה ואיגום

גג סופג

הסבר כללי

לגג ולתקרות המרתפים חשיבות ופוטנציאל גדולים בניהול הנגר במגרש.

גג סופג – קולט ומשהה את הנגר לטובת הפחתת העומס בשיא האירוע, ולשחרור מבוקר של הנגר למגרש, לטיפול במיכל אגירה, בור חלחול, קידוח החדרה או מערכת תיעול עירונית. המערכת מורכבת משכבות שונות: מצעים סופגים, פתחים וסכרים שתופסים את הנגר הנקלט בגג, ומערכת וויסות שמשחררת את הנגר הנאסף.

ישנם מספר סוגים של גגות סופגים:

גג כחול –  מערכת סופגת בחיפוי הגג מבוססת על משטחים לתפיסת נגר בלבד. ניתן לייצר 'גג כחול' שינהל נגר במגרש, בעלות מינימלית וללא התקנת מערכות ספיגה או השהיית נגר, ע"י הקטנת קוטר המרזבים והתקנת פתח ה-overflow בגובה 11 ס״מ מעל פני הגג העליונים;

גג סופח  – מערכת שתשלב מצע אינרטי (ללא השפעה כימית במגע עם מים), עם מערכת מערכת פתחים וסכרים

גג ירוק – מערכת המשלבת שכבות לתפיסת נגר, ומצע גידול לגינון לחקלאות או נוי

גג חי גג ירוק שבו צומחת צמחייה טבעית

שילוב בתכנית

ניתן לשלב גגות סופגים (כחולים/ ירוקים) על גבי גגות המבנים או מעל חניונים, כאשר פתרון הקצה לנגר, ייקבע בהתאם לתנאי השטח והקרקע. אין מניעה ואף מומלץ, לשלב את הגג הסופג עם מערכות הנדסיות נוספות, כגון, דודי שמש או פאנלים סולאריים,שניתן להניחם על גבי מצע הגג הסופג.

יתרונות

  • מי נגר המושהים בגג ובמרפסות נקיים ואיכותיים במיוחד, שכן אינם במגע עם מזהמים ברחוב, וניתן להחדירם ישירות לתווך הרווי.
  • הגגות הסופגים מהווים פתרון יעיל ולא יקר, במיוחד במגרשים ושכונות בהם אין שטח מספק להשהיית נגר. כמו כן, השימוש בהם מהווה ניצול של שטח עירוני (חזית חמישית ותקרות מרתפים), שלעיתים נמצא במצב מוזנח ובשימוש חלקי ביותר.
  • הגגות דורשים תחזוקה מינימאלית, שעיקרה במניעת סתימות בפתחי הניקוז.
  • הגגות תורמים להגנה ולחיזוק האיטום המבנה, להגנה מפגעי שמש ישירות, וכן תורמים לויסות הטמפרטורה של המבנה בקיץ ובחורף.
  • הגגות הירוקים מהווים שטח פתוח, ירוק ומגונן לשימוש דיירי הבניין לפנאי, מפגש, חקלאות עירונית, משפרים את איכות האוויר, תורמים ליצירת בתי צמיחה וגידול לחים ומעשירים את המגוון הביולוגי.

חסרונות

  • חוסר ניסיון בתחום הגגות הסופגים בישראל יוצר חששות לא מבוססים, ובכך מקשה על כניסה ומימוש האמצעי.
  • יש לוודא כי המערכת מותקנת על גבי איטום תקין.
  • בבניה קלה, דוגמת חלק מהמבנים התעשייתיים, לא ניתן לבנות גג סופג עקב משקלו.

השהיית מי נגר באמצעות מערכת מודולרית לגג סופג

השהיית מי נגר באמצעות גג סופג

שילוב של גג ירוק וגג כחול בברונקס, ניו יורק, ארה"ב – Hazen and Sawye

 

דילוג לתוכן