ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

השהייה ואיגום

מדרכות צפות ואדמת מבנה

הסבר כללי

מערכת להשהיה וחלחול נגר, הבנויה מתחת לריצוף חדיר. המנגנון הוא של קולטן דו כיווני, שראשית, מעביר את הנגר אל מתחת למדרכה, ואת הנגר העודף שנוצר (overflow), מוליך לפתרון קצה, קידוח החדרה או למערכת התיעול.

שילוב בתכנית

מדרכה צפה מסוגלת לאחוז מים בכל השטח עליו בנויה לרבות ברצועת התשתיות הסמוכה, וניתנת ליישום ברחובות, כיכרות, שטחי חניה וגגות ירוקים.

יתרונות

  • ניצול יעיל של הקרקע העירונית האינטנסיבית, בשימוש רב שכבתי בשטחים המרוצפים, ללא הפרעה לתפקודם בשגרה ובאירוע הגשם, בנוסף, לאפשרות ניהול נפח נגר משמעותי בשטחים אלו, ע"י השהייה והולכת נפח נגר תחתיהם.
  • ניתן לשלב באופן מיטבי, בין אזורי ההשהיה לבתי גידול לעצים ושטח למעבר תשתיות.

חסרונות

עלויות הקמה גבוהות באופן יחסי.

אדמת מבנה

מצע תשתית יציב למדרכות ולמיסעות, המבוסס על שכבות אגרגטים בגדלים שונים. האגרגטים ננעלים אחד עם השני בתהליך הכבישה, שנעשה ללא הידוק מלא, יוצרים מצע יציב בעל חללים בהם ניתן להשהות נגר ולאפשר חלחול הדרגתי לקרקע. אדמת המבנה מאפשרת שתילת עצים מתחת לתשתיות הדורשות מצע יציב, כגון כבישים, חניות ומדרכות, דבר שלא ניתן לעשות מעל בורות שתילה רגילים. פתרון זה מאפשר את צמצום ההפרעות של בתי השורשים על יציבות המדרכה. אדמת מבנה יכולה להיות הפתרון המתאים ביותר לניהול נגר ברחובות עירוניים צפופים, שאין בהם אפשרות לפתרונות אחרים.

השהיית מי נגר באמצעות מדרכות צפות ואדמת מבנה

מערכת מודולרית לתמיכה בריצוף מרחף

מערכת להשהיה וחלחול נגר, המבוססת על שלד מודולרי קונסטרוקטיבי, שיושב בתת הקרקע, ועליו מונח ריצוף, כך שלא נדרש הידוק הקרקע. פתרון זה מאפשר השהיית מי נגר בתאים (חללים) שנוצרים ואת חלחול הנגר לקרקע. בנוסף, המערכת מאפשרת מעבר חופשי של תשתיות לאורך ולרוחב התאים, וכן, ניתן להשתמש בקרקע המקומית למילוי הקונסטרוקציה.

המערכת המודולרית מרחיבה את מרחב הגידול של עצי הרחוב. לנוף העץ ועלוותו יתרונות בתפיסת נגר והגדלת האידוי, בנוסף, שורשי העץ משפרים את המוליכות ההידראולית של הקרקע, ובכך קצב ונפח החלחול גדלים. כמו כן, הפתרון מאפשר צמצום ההפרעות של בית השורשים על יציבות המדרכה.

 

השהיית מי נגר באמצעות מערכת מודולרית לתמיכה בריצוף מרחף

ריצוף צף / דק (עץ)

ריצוף המותקן על גבי רגליות או קונסטרוקציה קלה אחרת, המאפשר מרווח בין תקרת מרתף לבין מישור הריצוף. המרווח מאפשר השהייה ואיגום של מי נגר. פתרון זה מתאים לרחבות מרוצפות; מצריך עלויות הקמה ותחזוקה גבוהות יחסית; ותשומת לב מיוחדת לניקוז מיטבי של הגג / מישור הריצוף, למניעת מקרים של מים עומדים.

השהיית מי נגר באמצעות ריצוף צף

ריצוף צף על גבי פדסטלים

דילוג לתוכן