ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

החדרה

קידוח החדרה

הסבר כללי

התווך הרווי מתייחס לאותם אזורים בתת הקרקע שהינם רוויים במי תהום והגבול העליון שלהם הוא שפת מי התהום. קידוח החדרה הוא מתקן גלילי הממוקם בתת הקרקע, ומטרתו לקלוט נגר ולהעבירו באופן מלאכותי ישירות לשכבת מי התהום. 

שילוב בתכנית

קידוח החדרה הוא פתרון יעיל לניהול נגר, הוא חסכוני בשטח ומעשיר את מי התהום. במקומות מסוימים ובביצוע נכון, קידוח החדרה בודד, יכול לתת מענה ליעד ניהול נגר של מגרש שלם. 

בהתאם לפרק המים בתמ"א 1 (סעיף 7.1.8), את קידוחי החדרה יש לשלב באזורי עדיפות להעשרת מי תהום, כפי שמופיעים במפת 'אזורים להעשרת מי תהום'. בנוסף, קידוחי ההחדרה נותנים מענה לניהול נפחי נגר משמעותיים גם במקומות עירוניים צפופים החסרים בשטחים פתוחים.

מיקום קידוח ההחדרה יהיה בהתייחס לשכבות הקרקע, בין היתר, על מנת להימנע מהחדרת מים לשכבות קרקע אטומות. בנוסף, הקידוח ימוקם במרחק מקירות דיפון. קידוח ההחדרה הינו אמצעי רגיש, ועל מנת לשמר את פעילותו לאורך זמן, יש לדאוג שלא יוצרו סתימות. לצורך כך, נדרש להקצות לצד כל קידוח, שטח לשוחת סינון ושיקוע, לפתרון לעודפי הנגר.

בקידוחי החדרה באזורים בנויים, יש לבחון פתרון לעודפי הנגר(overflow), כאשר העדיפות היא להפנייתם לשטח מחלחל או בעדיפות שניה ישירות אל מערכת התיעול. גם בקידוחים לתווך הרווי יש צורך בוויסות ספיקה וסינון מקדים. כאשר מדובר במי גגות, מתקן הוויסות יכול להיות בצורת גג כחול (לא ירוק), או כשוחה ייעודית בעלת נפח אגירה משמעותי.

יתרונות

 • טיפול בכמויות גדולות של נגר בשטח קטן.
 • מתן מענה לניהול נגר באזורים עירונים אינטנסיביים. 
 • העשרת מי התהום.
 • קצב ההחדרה גבוה יותר, (עקב מקדם החיכוך הנמוך) ביחס להחדרה לתווך הבלתי רווי
 • הקידוחים לתווך הרווי נוטים פחות להיסתם.

חסרונות

 • עלויות הקמה גבוהות יחסית, בהתחשב בכך שקידוח אחד יכול לנהל נגר משטח של דונמים ספורים לכל היותר. 
 • אמצעי רגיש שתפקודו תלוי בתחזוקה שוטפת.
 • לא ניתן לשלב קידוח החדרה בשטחים שבהם קיימת בנייה בתת הקרקע, בשל החשש מעלייה והצטברות של מים מהקידוח בחלל התת קרקעי, באופן שיסכן את משתמשים. 
 • החדרה לתווך הרווי רגישה יותר לזיהומים, ולכן החדרת נגר ישירות למי התהום יכולה להתקיים רק במקרים בהם הנגר נקי. המשמעות היא שמקור הנגר יהיה מגגות בלבד שאינם מגוננים בשל החשש לזיהום בחומרי דישון. 
 • במידה וישנה סכנה לזיהום מי התהום, בשל איכות נגר ירודה או זיהום בקרקע, יש להימנע משימוש בקידוחי החדרה, או לחילופין לבחון פתרונות לטיהור המים, תוך התייעצות עם רשות המים והמשרד להגנת הסביבה. 
 • חוק המים, תשי"ט, 1959, קובע את הצורך בקבלת רישיון החדרה מרשות המים, לטובת ביצוע קידוחים. 

חומר עזר נוסף ניתן למצוא במסמך עקרונות שימור נגר- רשות המים- הנחיות לשימור פוטנציאל המים הטבעי בישראל באמצעות מערכות חלחול והחדרת נגר 

העשרת מי תהום באמצעות קידוח החדרה מצמ"גים.

העשרת מי תהום באמצעות קידוח החדרה בשטחים הפתוחים.

דילוג לתוכן