ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

הולכת נגר

אבן תעלה

הסבר כללי

שילוב אבן תעלה בחתך הרחוב, מתאים לרחובות צרים או לשבילים. מטרת האמצעי להרחיק את המים מהמבנים והמגרשים הפרטיים. בנוסף, ע"י ריכוז זרימת הנגר לאורך התעלה, ניתן לשמור על רצועות הליכה מוגנות מההצפות. הפניית מי הנגר לתעלה תעשה באמצעות תכנון שיפועים, שגובה התעלה יהיה נמוך מסביבתה.

 

 

דילוג לתוכן