ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

הולכת נגר

ניקוז במרכז המיסעה

הסבר כללי

גם ברחובות בהם אין איי תנועה, ניתן להוביל נגר על ידי הפניית שיפוע הרחוב והנמכת הציר המרכזי לאורך הכביש, והטמעת צנרת התיעול בבסיסו. בשגרה, הנגר מהכביש יצטבר במרכז הציר ויופנה למערכת התיעול. באירועי גשם חריגים, כשמערכת התיעול לא תעמוד בהולכת כמות הנגר שנוצרה, עודפי הנגר יזרמו לאורך מרכז הכביש, לפרק זמן קצר.

יתרונות

  • מניעת התזת מים על הולכי הרגל במדרכה
  • הרחקת ערוץ זרימת המים מהמדרכות, החניות והבינוי
  • צמצום וייעול הקולטנים לאורך הכביש – דרוש קולטן אחד במרכז הכביש במקום שנים בצדדיו. בנוסף, ניתן לתכנן את הקולטן בצורת חריץ לאורך הכביש, שהינו פתח יעיל יותר מבחינה הידראולית ומועד פחות לסתימות.

הולכת נגר באמצעות תעלת ניקוז במרכז הכביש

 

 

דילוג לתוכן