ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

הולכת נגר

תעלת צרפתית

הסבר כללי

תעלה צרפתית היא תעלת חלחול , שכוללת ערוץ עמוק יותר שנמצא בבסיסה, ומטרתו לשמש כמצע סופג נוסף לסינון וחלחול נגר, ללא שינוי פני הקרקע. ניתן להגדיל את כושר ההולכה של התעלה הצרפתית ע"י הנחת צינור שרשורי (מחורר) בבסיסה, שינקז את הנגר שנצבר בתחומה.

הולכת נגר באמצעות תעלה צרפתית

דילוג לתוכן