ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

טיוב איכות הנגר

שוחת סינון

הסבר כללי

בדומה לשוחת השיקוע, תפקידה של שוחת הסינון היא ללכוד את המזהמים בנגר, כאשר היא משמשת כאמצעי מקדים בכך מטייבת את איכות הנגר. שוחת השיקוע היא קופסה לא גדולה, שניתן להציבה על הקרקע או בתת הקרקע. הסינון בשוחה מתבצע באמצעות שורה של מסננים בעלי צפיפות רשת הולכת וגדלה, כאשר בד גיאוטכני משמש כמסנן האחרון.  

שילוב בתכנית

מטרת שוחת הסינון היא ניקוי הנגר, טרם כניסתו לקידוח החדרה. מאחר שהמסננות מגבילות את כושר הולכת השוחה, יש להתקין לפני השוחה מתקן ויסות, שיפחית את הספיקה הנכנסת. על מנת למנוע סתימות תכופות של השוחה, רצוי שהנגר יהיה נקי יחסית (מי גגות). בהתאם לכך, שוחת הסינון מתאימה בעיקר כאמצעי מקדים לקידוח החדרה לתווך הרווי במגרשים פרטיים (או שב"צים), ופחות מתאימה לשטחים ציבוריים שבהם הספיקות גבוהות והנגר מלוכלך יותר. 

יתרונות

אמצעי פשוט להתקנה הדורש שטח קטן, שמונע סתימות בקידוחים.

חסרונות

אינו תורם לניהול הנגר לכשעצמו ואינו מתאים לשטחים ציבוריים.

השוחה דורשת תחזוקה מינימלית של ניקוי תקופתי של מסננים שהינה פעולה מכאנית פשוטה למדי. שוחה שמתוחזקת היטב עלולה להיסתם וליצור סביבה הצפות. 

שוחת שיקוע במכון הוולקני בבית דגן, מתוך מחקר של רשות המים. סדרת מסננים בצפיפות הולכת וגדלה שלאחריהם הנגר מוזרם ישירות לקידוח ההחדרה (אין כוונה לשילוב שוחה מעל לפני קרקע, אלא כפי שמופיע בפרט, באיור הבא.

שוחת שיקוע

 טיוב איכות מי הנגר מצמ״גים באמצעות שוחת סינון.

דילוג לתוכן