ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

טיוב איכות הנגר

שוחת שיקוע

הסבר כללי

שוחת שיקוע מורכבת ממתקן תת קרקעי קטן, שנפחו לרוב אינו עולה על מ"ק אחד. תפקידו לשפר את איכות הנגר על ידי שיקוע של מוצקים במים, פסולת וסחופת, ולעיתים גם על ידי הרחקת פסולת צפה כגון שמנים, ופלסטיק. בשוחת שיקוע סטנדרטית, המזהמים המוצקים ישקעו בתא הראשון, שמנים ושומנים צפים יורחקו על ידי לוכד בתא השני. כך שביציאה מהמתקן יהיו המים נקיים יותר. בשוק קיימים גם מוצרים מסחריים שבהם הפרדת המזהמים מתבצעת באמצעות מערבולות (Vortex).

שילוב בתכנית

שוחות שיקוע משולבות לרוב כמתקן מקדים לאמצעי ניהול נגר, על מנת לשפר את איכות מי הנגר המחלחלים/מוחדרים אל הקרקע/מי התהום. שוחת השיקוע צוברת מזהמים בעת אירוע הגשם ולאחריו, (או לאחר מספר אירועים או אף בתום החורף, תלוי במקרה), ולכן חשוב לתכנן את המתקן באופן שיוכל להכיל את המזהמים גם בשיא האירוע. את המזהמים שנותרו במתקן יש לנקות על ידי שאיבה למערכת הביוב, ריקון למתקן פסולת או על ידי אמצעי פינוי אחר. 

שוחת שיקוע מסוגלת לטפל בספיקות גבוהות יחסית ועל כן יכולה להתאים גם לשימוש בשטחים ציבוריים המנקזים שטח גדול. 

יתרונות

  • שיפור איכות מי הנגר לשם הגנה על מתקנים אחרים לניהול נגר, על ידי מניעת סתימות וצמצום הצורך בתחזוקה. 
  • שמירה על איכות מי התהום והקרקע.
  • שוחת שיקוע יכולה לטפל בספיקות גבוהות, להבדיל מאמצעים אחרים לטיוב איכות נגר.

חסרונות

  • השוחה בפני עצמה אינה תורמת כמעט לנפח ניהול הנגר, אלא מותקנת בנוסף למתקן המנהל את הנגר. השוחה דורשת פינוי תקופתי של המזהמים שהורחקו מהמים, על מנת להימנע מסתימות שעלולות לגרום להצפות. 
  • שוחה המתוכננת היטב, תרחיק את מרבית המוצקים המרחפים, אך לא את כולם. לכן יש לנקוט במשנה זהירות בעת התקנתה לפני אמצעים שרגישים לסתימות כגון קידוח החדרה.

 טיוב איכות מי הנגר בשטחים פתוחים באמצעות שוחת שיקוע

 

דילוג לתוכן