ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

חלחול

בריכת בקלאש

הסבר כללי

אגן ראשוני המשמש לקליטה והשהיית נגר ולשיקוע סחף קרקע ופסולת. האגן מכוסה שברי אבן (בקאלש וחצץ), המאפשר את השהיית הנגר בין החללים, ומעבר הנגר לחלחול לקרקע, (כתלות בסוג הקרקע). האגן יכול להיות בנוי כציר או כמתחם דקורטיבי, ועודפי הנגר ממנו יכולים להיות מוזרמים לאמצעי ניהול נגר אחר. 

שילוב בתכנית

ניתן לשלב בגן רובעי, עירוני או בשטחים הפתוחים.  יש לוודא את מקורות הנגר כולל אפשרויות של גלישת ביוב למניעת זיהום תת-הקרקע. בהתחשב באיכות המים ניתן לשלב קידוח, ובכך לאפשר גם החדרה לתווך הרווי.

יתרונות

  • עלות הקמה ותחזוקה נמוכים, בנוי מחומרים טבעיים שיכולים להיות גם מקומיים.
  • ספיגת הנגר בתת-הקרקע יכולה לשמש להשקיית עצים וצמחים מעמיקי שורש לאורך השנה.

חסרונות

מתאים כתלות באיכות מים טובה ונקיה מזיהומים.

להרחבה על בריכת בקלש בחורשת בוייאר  – תל אביב 

חורשת בויאר, תל אביב (טרם שתילת הצמחייה). תכנון וצילום: ליאב שלם

דילוג לתוכן