ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

חלחול

גן גשם

הסבר כללי

פיתוח נופי המשלב שקעים רדודים בקרקע טבעית, במקומות הנמוכים בגן, בהם שתולה צמחייה. אזורים אלה מווסתים את זרימת הנגר אוגמים את הנגר ומאפשרים חלחול לקרקע. הגן מתוכנן באופן הדומה לשטח פתוח טבעי, בכך שהינו יבש בקיץ ואילו בעונות גשומות, מי הנגר משקים את הקרקע ותורמים להתפתחות הצמחייה.

שילוב בתכנית

גן גשם יכול להיות משולב בנקודות הנמוכות בשטחים פתוחים מגוונים, כגון שטחים ציבוריים פתוחים, כיכר עירונית, גינות פרטיות.

ניתן לאזן בתכנון בין שילוב קרקע בעלת כושר חלחול נמוך, אשר תשהה את המים למשך זמן ארוך יותר, תיצור מופע מים בגן ותתרום להעשרת הצמחייה, לבין שילוב בור חלחול לשיפור החלחול לקרקע.

יש למקם פתח יציאה נוסף לנגר העודף (OVERFLOW), על מנת למנוע הצפה של אזורים סמוכים באירועי קיצון.

יתרונות

מיחזור מי הנגר, באמצעות אספקת השקיה טבעית לצמחייה, מהווה ערך מוסף להחדרתם לקרקע. עלות הקמה נמוכה, יכול להכיל מגוון שימושים, משפר את איכות האוויר ותורם ליצירת בתי גידול לחי ולצומח התורמים למגוון הביולוגי.

חסרונות

פיתוח אקסטנסיבי לעיתים פחות מתאים לגינות עירוניות בשטחים מצומצמים. מצריך תחזוקה הכוללת הסרת עשבייה לא רצויה ואפשרות להשקיה בקיץ.

 

 גן גשם ב-California State University, סקרמנטו, קליפורניה, ארה"ב

 

דילוג לתוכן