ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

חלחול

חלחול במעגלי תנועה

הסבר כללי

מעגל תנועה הוא אלמנט תחבורתי נפוץ לוויסות תנועה. שטח הכיכר הפנימי ברוב המקרים אינו שימושי, להוציא תועלות חזותיות. ניתן להשתמש בשטח זה גם לניהול נגר, בשילוב אמצעי השהייה וחלחול.

שילוב בתכנית

  • מעגל תנועה המתוכנן לנהל נגר, יתוכנן במפלס נמוך מסביבתו וכך יקלוט את הנגר מהכביש המקיף אותו. המים יזרמו למעגל התנועה באמצעות קולטן ייעודי, או דרך הריצוף החוצץ בין הכביש למעגל, שעליו להיות במפלס מתאים.
  • יש לבסס מצע מחלחל בתת הקרקע מתחת למעגל, שממנו תהיה יציאה למערכת התיעול או לאמצעי ניהול נגר אחר. במידה והנגר יוזרם למערכת התיעול, כושר ההולכה של המוצא יתחשב בנפח המים שניתן לאגור בכיכר, על מנת להבטיח מניעת הצפה בכביש (לפי ההסתברות של 1:20 שנה). אין להתחשב בקצב החלחול בחישוב כושר ההולכה, מכיוון שהינו קטן בסדרי גודל מקצב היווצרות הנגר בעת אירוע שיא. מומלץ לבנות את הכיכר עם אלמנט מחלחל הדומה לבריכת שיכוך (בקלש). במידה ושכבות הקרקע העליונות מתאימות לחלחול, ניתן לבסס מצע מחלחל.
  • בקרקעות חרסיתיות בכדי להגיע לשכבת המטרה בתת הקרקע, או שרוצים להאיץ את קצב החלחול, ניתן לשלב בורות חלחול בתחתית. כמו כן, מאחר שמדובר בנגר כבישים שאסור בהחדרה, יש לשים לב כי החלחול לא יעבור לתווך הרווי. 
  • יש לוודא כי הנגר הנצבר נקי מסחופת על מנת שלא יסתום את הכיכר. אם הנגר נכנס לכיכר בזרימה עילית, הרי שהדבר פחות חשוב, כיוון שקל יהיה לנקות את הסחופת ולעיתים אף ניתן לתכנן את הכיכר בכוונה שתשמש כמלכודת לסחופת.
  • במידה והנגר מחלחל לקרקע, ניתן לצמצם את הסחופת באמצעות מלכודות בקולטנים. 
  • ניתן להפנות נגר ממערכת התיעול לכיכר, יש לעשות זאת לאחר בור שיקוע וכן בצינור שיתחיל בהיסט מקרקעית מערכת התיעול.   
  • במידה והקרקע אינה מחלחלת בקצב מספק והמים יישארו במתקן, עלול להיווצר ביופילם (בוצה), שתשקע לקרקעית ותכסה אותה בשכבה אטימה שתעכב חלחול עתידי. במקרה כזה יהיה צורך בפעולות תחזוקה תכופות כגון תיחוח או הסרת הבוצה. על מנת למנוע זאת, יש לתכנן את המתקן כך שיתרוקן לאחר 24 שעות, לכל היותר. אם לא ניתן לעשות זאת באמצעות החלחול או צינור יציאה בקרקעית, יש לתמוך בריקון באמצעות משאבה.
  • במעגל תנועה גדול במיוחד, שמוקם תחתיו איגום תת קרקעי, ניתן להפנות אליו נגר מקו ניקוז סמוך ולפתרון אזורי לניהול נגר. 

יתרונות

ניצול יעיל של שטח נופי. ניתן לנהל בכיכר כמויות נגר משמעותיות, במקרה של הצפה, הכביש שמסביב למעגל יספק חוצץ נוסף בין ההצפה לבתים, ובכך יגדיל את ההגנה על הרחובות והבתים.

חסרונות

גודל המתקן מוגבל לגודל המעגל התנועה. במקרה של אירוע גדול מאירוע התכן, תכנון שגוי, או תחזוקה לקויה, עלול לגרום להצפה בכביש. 

 

לקריאה נוספת: ראו מקרה בוחן אלמנטים לניהול נגר בפרדס חנה

 חלחול לתווך הבלתי רווי במעגלי תנועה

כיכר מחלחלת בפרדס חנה (טרם שתילת הצמחייה). תכנון הידרולוגי וצילום: אורי מורן

דילוג לתוכן