ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

חלחול

קידוח החדרה לתווך הבלתי רווי

הסבר כללי

מערכת המאפשרת חלחול מי גשם או עודפי נגר אל התווך הבלתי רווי (האזורים בתת הקרקע שאינם רוויים במי תהום, ונמצאים במרחק של שני מטר מעל מפלס מי התהום בעונת האביב). השימוש במערכת הוא למקרים בהם מי התהום עמוקים או שנמצאים באזור אקוויפר ההר, ולכן קידוח החדרה לתווך הרווי עלול להיות מורכב ויקר. שיטה זו מאפשרת החדרה גם במקרים בהם הנגר אינו נקי, לדוגמא נגר שמקורו בגינות, רחובות, מגרשי חנייה ועוד, בשונה מגגות, לכן, לא ניתן להחדירו ישירות למי תהום. כאשר מדובר בנגר נקי, ישנה עדיפות להחדרתו ישירות למי תהום.

המערכת בנויה על איסוף נגר מפני הקרקע בנקודה נמוכה, בה ממוקם הקידוח, ומשם הובלת הנגר באמצעות צינור שרשורי (צינור מחורר), לתת הקרקע. לפני כניסת הנגר לקידוח, יש לשלב מתקן ויסות, שתפקידו להקטין את ספיקת הנגר, מה שחשוב במיוחד בהחדרה לתווך הבלתי רווי, כיוון שקצב ההחדרה בו נמוך ביחס לתווך הרווי. בנוסף, יש לשלב שוחת סינון / שיקוע, לטובת שיפור איכות הנגר המוחדר, והארכת חיי הקידוח, שתתאפשר ע"י מניעה של כניסת מוצקים, פסולת וסחופת לקידוח, הגורמים לסתימות ולבלאי. השוחה תיבנה בהתאם למתואר בשוחות שיקוע 

שילוב בתכנית

  • קידוח החדרה לתווך הבלתי רווי משמש כפתרון למצבים בהם החדרה ישירה לתווך הרווי אינה עדיפה מבחינת עומק מי התהום או איכות מי הנגר. 
  • הקידוח הוא אמצעי נקודתי, הממוקם במקומות הנמוכים, ומתאים לסיטואציות מגוונות, דוגמת ניקוז גינות ציבוריות ופרטיות ומגרשי חניה. 
  • במקומות בהם קיימת שכבה מחלחלת הנמצאת מתחת לשכבת קרקע אטימה, קידוח החדרה משמש כאמצעי להעביר את המים לשכבה המחלחלת, ויכול להיות משולב בתחתית אמצעי אחר לניהול נגר, על מנת להגדיל את נפח ספיקת הנגר המנוהל, ע"י הגדלת נפח וקצב החלחול. 
  • הבחירה להתקין את הבור, צריכה להיות בהתאם לתנאי ומאפייני השטח – סוג הקרקע, מרחק ממי התהום, מרחק מיסודות המבנה וממערכת התיעול, לפיהם יקבע מיקום ועומק הבור.  

חשוב לתת תשומת לב מיוחדת למניעת סתימה של הקידוח, באמצעות תחזוקה שוטפת של שוחת השיקוע הצמודה לקידוח. כמו כן, בעת ביצוע עבודות הפיתוח, עלול הקידוח להיסתם מאדמת המגרשים שעוד לא מיוצבת, חומרי בנייה וכדומה. ניתן להגן על הקידוח באמצעות כיסוי זמני בשלב העבודות או בהתקנת הבור בסיום העבודות. 

יתרונות

  • קומפקטי, יכול להיטמע בשטחי גינון בצורה טובה. 
  • מאפשר חלחול נגר עילי ממקורות מגוונים.
  • מאפשר החדרת מי גגות במגרש הפרטי והציבורי מעל אקוויפר ההר ובאזורים באקוויפר החוף בהם התווך הרווי עמוק.

חסרונות

  • החלטה על מיקום ועומק הקידוח צריכה להיעשות בשיתוף עם יועץ קרקע, בהתייחס להשפעה על יסודות המבנה. 
  • מצריך תחזוקה שוטפת של ניקוי שוחת הסינון / השיקוע ברמה עונתית או אחרי אירוע גשם. בנוסף, אחת לשנה, לקראת הגשמים, נדרש ניקוי בשטיפה של הקידוח עצמו, לחילופין, ניתן לוודא את פעילות הקידוח ע"י מעקב רציף אחר קצב ההחדרה.
  • במצב של תחזוקה לקויה, הקידוח וסביבתו עשויים להתמלא במים עומדים, בשל סתימת הקידוח ועליית המים על גדותיו. 

חלחול לתווך הבלתי רווי באמצעות קידוח החדרה

 

דילוג לתוכן