ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

חלחול

ריצוף מנקז

הסבר כללי

ריצוף רחוב, חנייה או שביל, המשמש כשטח נוסף לקליטה והשהיית מי נגר, חלחול או הובלה למערכת הניקוז. החלחול מתאפשר ע"י מעבר הנגר בין אריחי הריצוף,שמונחים במרווחים מתאימים. הריצוף עצמו מונח על שכבת חומר אנרטי מדורג, (אגרגטים בגדלים שונים), שמתחתיה יריעת איטום לניקוז הנגר והעברתו למערכת התיעול או לטיפול אחר. ריצוף מחלחל הינו ריצוף מנקז שאינו כולל יריעת איטום, ולכן מאפשר חלחול נגר.

שילוב בתכנית

  • ניתן לשימוש בחיפוי משטחים גדולים בהם ניתן להשהות מים לפרקי זמן קצרים, כגון מגרשי חנייה או ברצועות חנייה ברחובות. 
  • כתלות ביכולת החלחול של הקרקע, ניתן להשתמש בריצוף מחלחל, על מנת להוביל את הנגר הנצבר ישירות לקרקע.
  • מומלץ לשימוש בריצוף משולב נטיעות, כל שיתרמו ללכידת אבק ובכך למנוע סתימת הפוגות בריצוף.

יתרונות

ניצול שטחים עירוניים האטומים בד"כ, לטובת ניהול נגר.

חסרונות

  • כמות אבק ומיעוט גשמים בישראל מגדיל את הסיכון לסתימת המרווחים בין המרצפות.
  • בנייה לא נכונה מסכנת את תפקוד הריצוף, תפקוד הריצוף המנקז תלוי באופן הנחת שכבות המצעים (שכבת חומר אנרטי) ועלולה להפוך אותו למפגע. 
  • תפישה מוטעית לגבי הצורך בתדירות תחזוקה תכופה, הנובעת מיישום שגוי (שימוש במצעים במקום אגרגטים) שנעשה בעבר בישראל, וכתוצאה מכך נאטמה הקרקע ופגעה בחלחול.

 

ריצוף מנקז

 חלחול לתווך הבלתי רווי באמצעות ריצוף מנקז

דילוג לתוכן