ניהול הנגר העירוני בישראל
חיפוש לפי עולמות תוכן
ניהול נגר עילי
שטח עירוני
שטח פתוח וחקלאי
צמצום נזקי הצפה
איגום
מאגר ויסות והשהיה
שיקום נחלים
הסדרת תשתיות
מקור ואיכות המים
שיקום אקו-הידרולוגי

חלחול

תעלות וערוגות עצים

הסבר כללי

הפניית מי נגר ממדרכות ומשטחים מרוצפים לערוגות שתילה, ע"י מיקום הערוגות נמוך ממפלס הריצוף, לצורך השהייה וחלחול מי נגר. לעיתים נדרש לשלב מגביל שורשים. 

שילוב בתכנית

חתך הרחובות הטיפוסי משלב רצועת תשתיות לאורך אבני השפה. רצועות אלו יכולות להיות משולבת בפתחי נטיעה ארוכים לעצים או ערוגות לינאריות, ברוחב מינימאלי של 1 מ׳, (תוך שמירה על רציפות בית גידול), אליהם יאספו מי הנגר. הפניית מי נגר מרחבות וכיכרות אל ערוגות צמחייה ונטיעות. מגרשי חנייה משולבים רצועות גינון לינאריות אליהם נאספים מי הנגר. על מנת לשמור על נגישות, יש לאפשר מעברים ממקומות חנייה או חציה של הרחוב.

בפתרונות המשלבים בתי גידול לעצים, מומלץ להשאיר את סביבת העץ פנויה מריצוף אטום, על מנת להבטיח מרחב גידול מיטבי לעץ ובכך גם לשפר את יכולת ניהול הנגר והחלחול לקרקע.

יתרונות

  • מיחזור מי נגר להשקיית צמחייה ונטיעות, וחסכון בהוצאות השקיה. 
  • העצמת השלד הירוק ברחובות, שיפור ושימור איכות הנגר והקרקע. 

חסרונות

קושי בתחזוקה שוטפת של רצועות מגוננות צרות ולא רציפות במרחב הציבורי

 

חלחול לתווך הבלתי רווי באמצעות תעלות וערוגות עצים

דילוג לתוכן